Toate taxele se achita înainte de încheierea actului.

Datorită complexităţii şi diversităţii metodelor de calcul, nu putem afişa o listă exactă a tarifelor, însă vă stăm la dispoziţie pentru evaluări.

Onorariul Notarial

Onorariul notarial se calculeaza în funcţie de complexitatea actului, precum şi în baza Ordinului Ministerului Justiţiei nr. 46/C/2011 privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici.

Pentru serviciile prestate, notarii publici au dreptul la onorarii stabilite în sume determinate sau onorarii graduale.

Tarife de publicitate imobiliara

La incheierea in forma autentica a oricarui act prin care se dobandesc drepturi noi cu privire la imobile intabulate in cartea funciara, notarul public este obligat sa perceapa tariful de publicitate imobiliara, in vederea inscrierii noului dobanditor de drepturi in cartea funciara a imobilului

Impozit

La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

Consultarea registrelor naționale notariale

Pentru anumite proceduri notariale, notarul public va consulta registrele naţionale notariale.