Contracte

Contracte autentificate la notariat pentru închiriere, comodat imobil/auto, împrumuturi și garanții, partaj și donații.

Procuri

Procuri (împuterniciri) notariale pentru încheierea actelor de vânzare/cumpărare imobile, administrare imobil, dezbaterea procedurii succesorale, vânzări și înmatriculări auto, donații, procuri pentru depunerea cererii de divorț etc.

Legalizări

Dintre procedurile notariale comune, amintim: legalizarea copiilor de pe înscrisuri, efectuarea și legalizarea traducerilor, legalizarea semnăturii traducătorului, legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri etc.

Declaraţii

Acte necesare pentru întocmirea declarațiilor, declaratii notariale in materia succesorala, declarații în materie imobiliară, declarații pentru societăți, declarații diverse.

Succesiuni

Procedura succesorală notarială este de competența notarului public din biroul notarial situat în circumscripția teritorială a judecătoriei în care defunctul si-a avut ultimul domiciliu.

Divorţuri

Conform prevederilor Noului Cod Civil, notarul public poate constata divorțul prin acordul soţilor şi poate elibera certificatul de divorţ.

Traduceri Legalizate

Funcția de traducător sau interpret poate fi îndeplinită de către notarul public, dacă limba străină este limba sa maternă sau este autorizat ca interpret ori traducător, sau de către o altă persoană autorizată ca interpret sau traducător, în condițiile legii, de către Ministerul Justiției. În cazul în care traducerea se efectuează de către notarul public, acesta va întocmi încheierea de legalizare a traducerii, în condițiile prevăzute de lege.