Documentele necesare autentificarii unui act juridic notarial:

Acte de identificare

 • Pentru persoane fizice: carte de identitate, pasaport, Carte de rezidenta pentru cetatenii straini, carte de identitate emisa de statul de origine pentru cetatenii Uniunii Europene, etc.
 • Pentru persoane juridice:
  • Societati comerciale: actul constitutiv actualizat, certificatul constatator privind situatia actuala a societati, hotararea AGA sau decizia asociatului unic
  • Persoane juridice non-profit (asociatii si fundatii): certificatul de inscriere la autoritatile fiscale, hotarârea judecatoreasca de înfiintare, certificatul de înscriere în Registrul Special al Persoanelor Juridice de la instanta competenta, actul constitutiv si statutul, împuternicirea persoanei îndreptatita sa reprezinte persoana juridica (hotarârea organelor de conducere, delegatie, procura notariala etc.

Acte de proprietate necesare pentru dezbaterea succesiunilor, pentru autentificarea contractelor de ipoteca, a actelor de contopire, alipire, lotizare sau dezmembrare imobile, precum si pentru incheierea actelor translative de proprietate (contracte de vanzare-cumparare, donatii cu sau fara sarcini, contracte de vanzare-cumparare cu rezervare de uzufruct viager, contracte de intretinere, contracte de renta viagera, contracte de schimb, acte de partaj voluntar sau de ascendent, cesiuni etc.):

 • titlul de proprietate;
 • documentatia cadastrala;
 • încheierea de intabulare a proprietatii s de înscriere a altor drepturi în cartea funciara a imobilului;
 • certificat de atestare fiscala;
 • certificat de urbanism (necesar în cazul autentificarii actelor de lotizare/contopire si de constituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate);
 • procura de reprezentare în cazul mandatarilor;
 • decizia de numire curator/tutore, în cazul reprezentarii sau asistarii minorilor si incapabililor si avizul Serviciului de Autoritate Tutelara privind încuviintarea încheierii actului (în cazul actelor de dispozitie);
 • certificatul medical emis de medicul specialist (sau medico-legal) care sa ateste starea de sanatate psihica si pastrarea discernamântului (în cazul persoanelor bolnave cronic, sau de vârsta înaintata);
 • acte de stare civila (acte de nastere, casatorie, înfiere, deces, etc) care sa ateste relatia de rudenie între partile contractante sau în raport cu defunctul (în cazul succesiunilor, a donatiilor scutite de impozite, vânzarilor între rude, etc.).
 • alte documente ce se impun, în conditiile concrete ale încheierii unor acte juridice, si care se vor stabili în mod individual, dupa o prealabila consultare de catre petent a notarului public.